Investigații medicale de înaltă calitate în Cluj-Napoca
Telefon: 0264 430 175, 0728 114 909
Cluj-Napoca, str. Caisului, nr. 16
Program
Luni — vineri: 7 — 19

Analize gratuite pentru asigurați CAS, OPSNAJ

Analizele gratuite sunt disponibile pentru pacienți cu asigurare de sănătate CNAS valabilă, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie și/sau medicul de specialitate. Pentru evitarea aglomerării și așteptării, este necesar solicitarea unui programări prealabile pentru efectuarea serviciilor medicale. Mai multe detalii despre Casa de Asigurări găsiți pe adresa www.cnas.ro.

Telefon programări: 0264/340.175

Program de lucru laborator:

  • recoltări: luni-vineri 7-10
  • eliberare rezultate: luni-vineri 12-15

Mai jos găsiți lista cu analizele medicale gratuite decontate de CNAS.

Hemoleucogramă completă
Numărătoare reticulocite                                     
Examen citologic al frotiului sanguin                   
VSH
Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO
Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh
Timp Quick şi INR (International Normalised Ratio)
APTT                                                          
Fibrinogenemie
Proteine totale serice
Electroforeza proteinelor serice
Feritină serică                                              
Uree serică
Acid uric seric
Creatinină serică
Bilirubină totală
Bilirubină directă
Glicemie
Colesterol seric total
HDL colesterol
LDL colesterol
Trigliceride serice
TGP
TGO
Creatinkinaza CK
Gama GT
Fosfatază alcalină
Sodiu seric
Potasiu seric
Calciu seric total
Calciu ionic seric
Magneziemie 
Sideremie
Fosfor (fosfat seric)
Examen complet de urină (sumar + sediment)
Dozare proteine urinare
Microalbuminuria (albumină urinară)
Dozare glucoză urinară
Creatinină urinară
TSH
FT4
Parathormonul seric (PTH)                                     
Hormonul foliculinostimulant (FSH)
Hormonul luteinizant (LH)
Cortizol
Testosteron
Estradiol
Progesteron
Prolactină
Anti-HAV IgM
Ag HBs
Anticorpi Anti HCV
Testare HIV la gravidă
 ASLO
 VDRL sau RPR
 Confirmare TPHA
 Antigen Helicobacter Pylori
Complement seric C3
Complement seric C4
IgG seric
IgA seric
IgM seric
IgE seric
Proteina C reactivă
Factor reumatoid
ATPO
PSA
free PSA
Exudat faringian
Examen bacteriologic exudat faringian – Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană
Examen fungic exudat faringian – Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare fungică
Examen urină
Urocultură – Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană     
Examene materii fecale
Coprocultură – Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană
Examen micologic materii fecale – Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare fungică
Examen coproparazitologic
Depistare hemoragii oculte
Examene secreții vaginale
Examene din secreții vaginale – Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană
Examene din secreții vaginale – Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare fungică
Examene din secreții uretale
Examene din secreții uretrale – Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană 
Examene din secreţii uretrale – Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare fungică
Examene din secreții otice
Examen bacteriologic din secreții otice – Examen microscopic  nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană
Examen fungic din secreții otice – Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare fungică*1)
Examene din secreții nazale
Examen bacteriologic din secreții nazale – Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană
Examen fungic din secreţii nazale – Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare fungică
Examene din secreții conjunctivale
Examen bacteriologic din secreții conjunctivale – Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană
Examen fungic din secreții conjunctivale – Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare fungică
Examene din colecție purulentă
Examen bacteriologic din colecție purulentă – Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană
Examen fungic din colecţie purulentă – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
Testarea sensibilității la substanțe antimicrobiene și antifungice
Antibiogramă
Antifungigramă