Cercetare și Dezvoltare

Laboratorul PRO VITAM, partenerul PRO MEDICAL se deosebește de competitori în primul rând prin activitățile de cercetare recunoscute pe plan internațional. Echipa de cercetare include membri cu doctorate din universități de prestigiu: University of Cambridge (Marea Britanie), University of Warwick (Marea Britanie), University of Szeged (Ungaria). În 2019, membrii echipei implementează trei proiecte finanțate din fonduri naționale și europene. Rezultatele activităților de cercetare sunt publicate în reviste de specialitate internaționale de mare prestigiu.

  • EDr. Fejér Szilárd, șef laborator (doctorat în chimie de la Universitatea din Cambridge, UK)
  • EDr. Jenei Zsuzsanna (doctorat în chimie de la Universitatea din Warwick, UK)
  • EDr. Rákosi Kinga (doctorat în chimie de la Universitatea din Szeged, Ungaria)
  • EKorodi Mónika (student-doctorand prin Universitatea din Pécs, Ungaria)

Proiecte de cercetare

Realizarea unor imunosenzori electrochimici pentru detecția receptorului factorului de creștere epidermal și a receptorului hormonului de stimulare tiroidiană

duminică, 2021-01-10

Acest proiect este finanțat printr-un contract subsidiar cu Institutul de Cercetare-Dezvoltare în Fizica Materialelor (INCDFM), cod SMIS 105725.

Tip: Cercetare aplicativă

Finanțat de: Uniunea Europeană – Programul Operațional Competitivitate – Parteneriat pentru transfer de cunoștințe

Beneficiar: Pro-Vitam SRL, în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor

Valoarea proiectului: 600.000 lei

Director de proiect: Dr. Szilárd Fejér

Scopul proiectului este dezvoltarea unui imunosenzor electrochimic care face posibil detectarea unor biomarkeri (EGFR – factor de creștere epidermală și TSH – hormonul de stimulare tiroidiană) din ser uman. Imunosenzorul are la bază materiale compozite, pe care se leagă covalent proteina G, acesta fiind funcționalizat cu anticorpi anti-EGFR și anticorpi anti-TSH. Interacțiunea anticorpilor cu antigenele din ser este detectat prin voltametrie.

În prima fază a proiectului, echipa efectuează modelări a condițiilor care se ivesc în probe biologice din care se vor detecta acești biomarkeri, utilizând diferite tehnici Elisa și de imunoprecipitare. Pentru a optimiza senzitivitatea și specificitatea biosenzorului, modificăm și dezvoltăm protocoale de cross-linking și de imunoprecipitare. Fazele următoare ale proiectului vor include și expresia proteinei G în bacterii E. coli cu metode de clonare, și asamblarea imunosenzorului pe nanotuburi funcționalizate de partenerii noștri de la INCDFM.

Chimie coordonativă pe scara nano: design computațional de compuși supramoleculari capabili de interacțiuni foarte specifice, dependente de orientație

joi, 2017-01-12

Tip: Cercetare fundamentală

Finanțat de: UEFISCDI – competiția „Tinere echipe 2016”

Beneficiar: Fundația Provitam

Valoarea proiectului: 450.000 lei

Director de proiect: Dr. Fejér Szilárd

Odată cu dezvoltarea metodelor moderne de sinteză a particulelor pe scara nano și coloide, în prezent este posibilă codificarea în particule relativ simple a unor proprietăți complexe de autoasamblare. Spațiul de parametri disponibil pentru chimiști este imens: trebuie ajustat anizotropia particulelor și a interacțiunilor, tipul și intervalul de distanță pentru interacțiuni etc. Metodele computaționale pot furniza informații valoroase pentru ghidarea designului rațional a acestor particule. Prin modelarea coarse-grained a interacțiunilor putem selecta regiuni a spațiului de parametri care sunt accesibile pentru experimentaliști pentru autoasamblarea unor structuri țintă.

Scopul proiectului este crearea unui domeniu nou în autoasamblarea pe scara nano, prin aplicarea unor concepte din chimia coordonativă pentru designul de nanoparticule, care vor deveni capabili de coordonație foarte specifică cu alte particule. În ciuda faptului că există conceptul de „molecule coloidale”, realizările experimentale sunt încă rudimentare. Pentru a înțelege comportamentul acestor particule, și pentru crearea de modele cât mai simple pentru aceștia, vom utiliza și dezvolta metode curente în teoria suprafețelor energetice (optimizare globală într-un cadru rigid, discrete path sampling și dinamică moleculară a particulelor rigide).

În prima etapă, vom explora condițiile minime necesare pentru autoasamblarea a unor coaje similare cu cele din poliedre Goldberg tip MnL2n, dar formate din particule nano în locul unor complexe de metale de tranziție cu liganzi bidentați. Propunem o metodă prin care se pot forma coaje Goldberg numai prin utilizarea unor interacțiuni simple electrostatice și de volum exclus. Vom investiga dinamica formării acestor coaje și tranzițiile între structuri competitive.

Etapa a doua include designul de nanoparticule anizotropice capabile de coordinație tetraedrală, planară și liniară, care prin urmă formează structuri coloidice care imită structura unor hidrocarburi.